GLOBAL DAIHAN INK

HomeGLOBAL DAIHAN INK베트남

대한잉크의 역사

Được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 1945, Daihan Ink đã và đang cung cấp các mặt hàng và dịch vụ in ấn trên toàn thế giới.

Nằm ở phía bắc của Việt Nam, Daihan Ink Vietnam được xây dựng ở khu công nghiệp Vân Trung- một trong những khu công nghiệp phát triển nhất ở tỉnh Bắc Giang.
Được hoàn thành vào năm 2016, với kĩ thuật ,máy móc và nguyên liệu được chuyển từ Hàn Quốc, nhiệm vụ đầu tiên của Daihan Ink Vietnam là tập trung xây dựng chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho ngành in ấn của Việt Nam cũng như trên thế giới.

Là một công ty con của Daihan Ink Korea với kinh nghiệm hơn 70 năm, Daihan Ink Vietnam đang thúc đẩy và cố gắng bắt kịp với ngành in ấn trên toàn cầu.

BẤT CỨ NƠI ĐÂU CÓ MÀU SẮC LÀ CÓ DAIHAN INK

Giờ mở cửa Thứ hai - Thứ bảy
Địa chỉ lô cn-01, khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang
Liên lạc +84-204-3662-558
Email jwlee@d-ink.co.kr Tel No: 012-0530-5376 (Korean)
stella.daihaninkvn@gmail.com Tel No. 016-8344-4139 (Vietnamese)

  • 국문사이트
  • 영문사이트
  • Q&A